در ظهر عاشورای امسال تربت اخذ شده از نزدیک ترین قسمت مزار شریف امام حسین علیه السلام که در موزه حرم مقدس و در کریستالی نگه داری میشد به خون تغییر حالت داد و این معجزه بصورت زنده پخش شد و بعد از تایید و بازدید تولیت حرم به زوار اجازه بازدید داده شد و سپس تربت به حالت اول تغییر پیدا کرد .


متاسفانه اخیرابرخی وبسایتها باطرح این موضوع  ونمایش تصویرمربوط به ان بادرج مطالبی  ناآگاهانه وبطورغیرعمد وقوع این امررازیرسوال برده وازآنجاکه طرح چنین موضوعاتی سبب  شبهه افکنی درسطح جامعه میشود و امکان آن هست که عده ای سست ایمان باخواندن وشنیدن ان درحقانیت این اعجازهمیشه جاویدحسینی تردیدنماینداینجانب حسب وظیفه شرعی ضمن طرح موضوع وپاسخگویی  به این شبهه ،وازآنجاکه احتمالا برخی ازبهانه گیران ،با روایات بزرگان شیعی شاید قانع نشوند لذا درمقام پاسخگویی فقط به روایات واحادیث ماثوره ازبزرگان اهل تسنن استناد مینمایم.


فضیلت و آثار و برکاتی که برای تربت حسینی است، برای هیچ تربتی و قطعه‏‌ای از قطعات زمین نیست. خاک کربلا قطعه‏‌ای از بهشت است که خداوند قادر متعال به واسطه قدردانی از یک فداکار در راه دین که تمام هستی خود را فدا کرده، در آن خاک، برکت و فضیلت و شفا قرار داده است.

باید گفت: هر چیزی که در این عالم، شرافت ظاهری و یا معنوی پیدا می‏‌کند، یا به خاطر انتساب آن به خداوند سبحان و شرافت ذاتی است، و یا به خاطر وقوع امر خارق العاده و مهمی است که به آن شرافت و برکت داده است.
در تربت کربلای سیدالشهدا (ع) هر دو امر محقق شده است، زیرا خاک کربلا بنا بر روایاتی، هم شرافت ذاتی و خدا دادی، و هم امر عظیم و واقعه‏‌ای مهم در آنجا واقع گردیده که آن شهادت حسین بن علی (ع) و یاران وفادارش است، لذا دارای فضیلت و آثاری خاص است.
در روایات داریم تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دو ویزگی دارد یک بوی عطر آن است که بوی مشک میدهد و دو تبدیل شدن آن به خون در هر عاشورا.البته اگه خاک جوار قبر شریف باشد نه تربت های معمول فعلی.
سابقه ویژگی تبدیل شدن این تربت مقدس به خون اززمانهای گذشته تابحال وجودداشته واگرچنین امری درعاشورای امسال آن هم ازخاک خودقبرمطهرانچام میشودهیچ جای شگفتی ندارد.
بعنوان مثال  ذهبی عالم سنی درکتاب (تاریخ السلام جلد5 صفحه 16 )مینویسد:
عبدالملک شخصی رانزدپسر راس الجالوت فرستادتا ازوی بپرسدنشانه ای ازکشته شدن حسین درعالم دیده شده یانه اودرپاسخ گفت :هیچ سنگی رابرنداشتیم مگرآنکه اززیرآن خون تازه جاری شده بود.
یادر کتاب التهذیب ، ابن حجر ، ج ۲ ، ص ۳۰۰ – ۳۰۱ آمده است که پیامبر اکرم (ص ) مشتی‌ خاک کربلا به همسر خود ام سلمه داد و فرمود: یا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی أن ابنی قد قتل.
هرگاه این خاک به رنگ خون درآمد فرزندم حسین (ع)‌ در سرزمینی‌ به نام کربلاء کشته می شود.)
وام سلمه درروزعاشورای61 هجری که درمدینه بودازاین طریق ازشهادت امام حسین (ع)مطلع گردید..
نظیراین احادیث درکتب زیر نیزکه ازمنابع معروف اهل تسنن هست آمده:
(و تهذیب الکمال ، المزی ، ج ۶ ، ص ۴۰۸ – ۴۰۹ و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۲ – ۱۹۳ و ترجمة الإمام الحسین (ع) ، ابن عساکر ، ص ۲۵۲ – ۲۵۳ و مجمع الزوائد ، الهیثمی ، ج ۹ ، ص ۱۸۹ و ...


باید بدانیم که  آنچه به عنوان معجزه  وکرامت از آن یاد می شود، از نوع محال عقلی نبوده، بلکه از محالات عادی دوره زمانی وقوع معجزه بوده است. تبدیل عصا به اژدها توسط موسی (ع، زنده کردن مردگان به دست عیسی ، شکافتن ماه توسط پیامبر اسلام (ص و جابجایی سلیمان نبی (ع) در آسمان توسط بادها  وتبدیل شدن خاک به خون، اموری نیستند که محال عقلی باشند، بلکه مشابه پاره ای از معجزات پیامبران؛ همانند موردسلیمان نبی هر چند با تجهیزات و امکاناتی که پیامبران فاقد آن بودند؛ اکنون توسط بشر عادی نیز امکان پذیر است. بنابراین، اصل معجزه را نمی توان از محالات و اساطیر و خرافات دانست و نمی توان مسلمان بود و قرآن را باور داشت، اما منکر معجزات پیامبران وکرامات ائمه شد.
در حقانیت و صدق سخنان اهل بیت عصمت وطهارت  وکرامات آنان جای هیچ شک وشبهه ای نیست واین تصاویر چیزی بر اعتقاد راسخ ما نمی افزاید وشبهه دشمنان هم چیزی از آن کم نمیکند.
این راتذکر بدهم که شخصیت وزندگی امام حسین (ع)ازقبل ازتولد تالحظه شهادت ویژگی منحصر به خودداشته واین ویژگی همچنان ادامه دارد وخواهدداشت.(ازسخن گفتن بامادرش زهرای مرضیه(س)دررحم تاتولد در6 ماهگی وازسرانگشت پیامبرمکیدن تا..)
البته این موارد آنقدر حقیر و ناچیزند که چیز زیادی به بزرگی سرور و سالار شهیدان کربلا (س) اضافه نمی کنند.
حقیقت راه امام حسین (ع) وتسلیم ظلم نشدن اوکه باعث ارزش و منزلت و مقام ایشان شد مهم است. واینکه این نمازخواندن وخداپرستی من وتو وتمام مسلمانان به برکت خون آن امام مظلوم است.

البته اینکه مشتی خاک رنگ عوض کند شاید باعث شودمشتی از ما آدمها رنگ عوض کنیم و رنگ خدایی بگیریم.