کامنت آقای عباس ایمانیان بیدگلی:

گلوله سرخ و آتشین در تن می نشیند و باعث رنج می شود و گاه جان را به یکباره می کاهد و مرگ به روی انسان آغوش می گشاید اما گلوله سیاه و سفید (مرکب و مداد و کاغذ) و گلوله های رنگین (تصاویر مستهجن و اخبار جعلی و دروغین) مستقیما بر جان و دل می نشینند و روح مریض و دل آلوده از تیر فتنه و فساد و ریا و دروغ را آهسته به بستر مرگ و انحطاط می سپارند و مرگی تدریجی را برای انسان به ارمغان می آورند که علایم ظاهری ندارد اما باطن را پوک و پوچی را در وجود می نشانند و بی شک علاج این بلا و رفع این مصیبت از سر انسان به مراتب دشوارتر از قبل و نتایج وخیم این بیماری در جامعه و تاریخ گاه غیر قابل جبران است پس بیاییم با اطلاع رسانی به نسل حاظر روشنگری آنان پیشگیری را پیشه کنیم تا از بلاهای آخر الزمان به سلامت عبور کنیم.