عربی می آموزیم زیرا :
خداوند آن را برای صحبت با بشر انتخاب نموده است.
زبان قرآن و کلام معصومین است .
زیبا ، شیرین و دلنشین است .
کهن ترین زبان مکتوب است.
زبان فارسی با آن آمیخته است به گونه ای که اگر مبالغه نباشد 60 در صد کلمات فارسی عربی هستند .
بیشتر آثار علمی بشر به این زبان است .
حدود نیم میلیارد نفراز مردم دنیا به این زبان تکلم می کنند.
حتی بیشتر شرکتهای تولیدی دنیا نیز زبان عربی را به عنوان یک زبان پر مخاطب و پرکاربرد برای ارائه محصولات خود برگزیده اند.
اما به نظر شما چرا زبان عربی  به شکلی گسترده مورد اقبال حداقل مردم کشور ما قرار نگرفته است؟