از بیت خبر دادند که در ادامه‌ی سفر به دلیل مشکلات در تأمین مکان اسکان، باید همه‌ی گروه‌ها تعداد افرادشان را کاهش دهند. یاد مصاحبه‌ای می‌افتم با یکی از فوتبالیست‌های جوان ایرانی که در آلمان بازی می‌کند. جایی گفته بود وقتی یک بازی‌کن ژاپنی به‌ صورت آزمایشی به تیم ما اضافه شد، دویست خبرنگار ژاپنی به آلمان آمدند برای تصویربرداری از تمرین‌های او!
آن وقت ما برای سفر رهبر در تأمین مکان استراحت مشکل داریم، غذا هم فقط پلو‌مرغ می‌دهیم!! برای همین است که خبرنگارهای سفر رهبر با صفا از آب در می‌آیند. در سفررهبرنه خبری هست از کیف کادو و لوح تقدیر در پایان سفر، نه خبری هست از غذا و محل اسکان مرتب و نه حتی امکان خرید و نه حتی‌تر تشویق برای کسانی که عکس خوب گرفته‌اند! روزنامه‌‌ها و شبکه‌های خبری خود باید هزینه‌ی خبرنگارشان را بدهند... حتی سفرهای درجه دوی دولتی خودمان نیز، اوضاع‌شان این گونه نیست.

از:
http://www.fardanews.com/fa/news/225263/