درماه گذشته رویدادی همسان درایران ماودرکشورعربستان سعودی رخ داد وآن افزایش بیسابقه قیمت گوشت مرغ درهردوکشور بود.

 

پیامداین اتفاق درایران همانطور که انتظارمیرفت تشکیل صفهای  عریض و طویل درمقابل مغازه هاوهدررفتن اوقات ملیونهاایرانی برای  تهیه  این کالاٰ‍ و حاصل آن سودکلان واسطه هاوایجادیک جنگ روانی دراین عرصه شدو خبرآن حتی چندروزی سوژه رسانه های خارجی گردید .

حال پیامداین گرانی درعربستان چگونه بود؟


وقتی بهای مرغ درعربستان تا 40 درصد افزایش یافت و در بالاترین رقم به قیمت 16 ریال سعودی رسید.عربهادریک اقدام هماهنگ با پیوستن به فراخوان هایی با نام های "خلّوها تعفّن" (بگذارید بگندند) و"لا دجاج بعد الیوم" (نه به مرغ از امروز) خواستار تحریم خرید مرغ به دلیل افزایش بهای این کالا شدند. انها خوراکی های گیاهی وماهی را جایگزین موقت برای مصرف مرغ اعلام کردند.
حامیان تحریم خرید مرغ در عربستان سعودی از طریق گوشی های موبایل، اس ام اس، وبلاگ ها، سایت ها از شهروندان خودو حتی خارجی های مقیم این کشور خواستند از سلاح "تحریم" برای مقابله با قیمت های بالای مرغ استفاده کنند.واینگونه بودکه ازمیزان گرانی این کالای خوراکی کاسته شد.
 درمتن پیامکی زیر ترجمه فراخوان تحریم خرید مرغ رابخوانید:


"فوری: پیام برای همه ملت سعودی. حرص و طمع بازرگانان مرغ بر کسی پوشیده نیست که طمع آنها باعث شده قیمت مرغ 50 درصد افزایش یابد و دلیل آن را گران شدن غذای مرغ اعلام کردند ولی هدف اصلی، افزایش سود آنهاست. هزینه هر مرغ برای مرغداری ها بیشتر از 5 ریال نیست ولی تا به دست مصرف کننده برسد قیمت آن به 16 ریال می رسد.
از روز شنبه آینده تحریم خرید مرغ را اعلام کنید. همه، تحریم های مردمی شرکت های لبنیات و بازگشت دوباره قیمت ها را به یاد بیاورند."