امروزه در خیلی از موارداستفاده از بلوتوث به این گونه است که در مکانهای شلوغ و پر رفت و آمد بلوتوث خود را روشن می گذارند تا اینکه یک ناشناس چیزی برای آنها ارسال کند که اغلب این افراد فایلهای آلوده به مطالب شهوانی را رد و بدل می کنند .


این رابایدبدانیم سازندگان فحشا از زمینه های موجود در شخصیت جوانها مثل  کنجکاوی و نفس گرائی و تفریح آنها استفاده می کنند و تصاویر مستهجن ، لحظه های خصوصی افراد ( که راضی به پخش آنها نیستند ) و تمسخر افراد و گروهها را مانند ویروس وارد دستگاه گیرنده فکری و فرهنگی آنها می کنند ، آیا فکر نمی کنید پخش اینگونه بلوتوثها چیزی جز اشاعه و شیوع فحشا است که خداوند تبارک و تعالی وعده عذاب دردناک برای آن داده است .

در دین ما اولیای خداگفته اندکه همه چیز ارزش دیدن ندارد بلکه بعضی تصاویر در روح و شخصیت تو اثر تخریبی دارند. اما یک سئوال ، شما ممکن است در ابتدای امر هر چیزی را در گوشی همراه خود بریزید اما حتما همه آنها را نگه نمی دارید و بعضی را پاک می کنید اما می دانید که هر چیزی که می بینید در کتاب روح و قلب شما ثبت می شود و معمولا قابل پاک شدن نیست حالا با این وجود باز هم به هر صحنه ای که هزاران انسان کثیف دست اندرکار آن بوده اند نگاه می کنید ؟
اکثر بلوتوثهای مخرب دارای تصاویر شهوت انگیز هستند که توجه جوانان کم اراده را به خود جذب می کنند.

مواظب باشیم باانتشاربلوتوث بدمشمول این آیه نگردیم:


 " ... و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله اِنَّ الله شدیدُ العقاب "           
یکدیگر را در گناه کردن و دشمنی کمک نکنید و از خدا بترسید که

مجازات خدا سخت است . سوره مائده آیه 2