میلاد هشتمین نورجاودان آسمان هدایت و امامت ، حضرت ثامن الحجج ، علی بن موسی الرضا علیه السلام  مبارک باد.

 

 


کرورکرور التماس نقره ای حک می شود روی پنجره های کبوتری اش .
وصله که می زنند این گریه ها را به ضریح پیکرش .
دخیل پنجره هایش روح امن یجیب تمام پنجره هاست.
قطره های چکیده را او ضمانت می کند.
او ضامن هشتم است .او ناجی غریبان و درماندگان است.
او بهترین شماره ی 8  جهان است.