جهل نوشته های  مدرن

 

پرده اول:


این پنج اسم خداوند را به پنج نفر بفرست. بزرگترین مشکلت حل میشود:
یا الله، یا کریم، یا اول، یا آخر، یا مجید قبل از حذف یکبار امتحان کن. تو رو به روح حضرت محمد (ص) کوتاهی نکن!


پرده دوم:


 بنا به فرمایش معصوم (ع) هرکس که دعای زیر را تا قبل از پایان ماه بخواند همه دعا‌هایش مستجاب شده و مشکلاتش رفع می‌شود. تنبلی نکن، به دوستانت پیامک بفرست و بگذار دیگران هم بهره ببرند. اگر نفرستادی منتظر اتفاقات بدی در زندگیت طی یک هفته آتی باش!


پرده سوم:


سوره توحیدرا3 باربخوان وبعدبه 10 نفرارسال کن.تایکساعت دیگریک خبرخوش میشنوی.من این راخودم تجربه کردم....نکات مشترک همه این متنها و بسیاری از متنهای مشابه عبارتند از:  1- سوء استفاده و بهره‌برداری (بعضاً افراطی) از اعتقادات مخاطبین


 2- طرحهای هرمی (یک به چند) که میتواند به سرعت (به صورت تابع نمائی) یک پیام را تبدیل به میلیونها عدد کند!


 3- همراه نبودن با هیچ سند و مدرکی دال بر معتبر بودن ادعاهای مطروحه در آنها (رفع مشکلات، استجابت دعا، گرفتار شدن در صورت نفرستادن و...)


 4- تعارض ادعاهای بسیاری از آنها با متون معتبر دینی، عقل سلیم و منطق در حقیقت اینها نسخه‌های الکترونیکی و مدرن همان جهل نوشته‌های قدیمی در پشت کتب موجود در اماکن مذهبی هستند. همان نوشته‌هائی که بارها و بارها مراکز و متولیان دینی و عقلای قوم به باطل بودن ادعاها، خوابها، نقل قولها، تبشیرها و تهدیدهای آنها گواهی داده و صراحتاً اعلام کرده‌اند که نبایستی به آنها اعتنائی کرد. حتی بعضی از عالمان دینی در سالهای گذشته حکم به حرمت انتشار اینگونه مطالب سخیف داده‌اند.


اما در عین حال این جهل نوشته‌های مدرن دارای چند خصوصیت منحصر و جدید هم هستند:

1-ارسال آنها به سادگی فشردن چند کلید است و بنابراین در صورت همراهی دریافت کنندگان کم توجه با انتشار دهندگان اولیه آنها، با سرعتی حیرت آور در سطح جامعه منتشر می‌شوند.


2- روز به روز بیشتر به محتوا و لایه‌های تمسخر و توهین آمیزشان که با ظرافت در بطن متن پنهان شده‌اند افزوده می‌شود. آیا واقعاً دستی در کار است که با ارسال چنین مطالب سخیفی با آب و رنگ دینی، این اندک باقیمانده‌های اعتقادی را هم در مردم از بین ببرند؟!


 یک سؤال مهم:

چرا غالباً اینگونه مطالب از طریق پیامک ارسال می‌شوند و نه رایانامه؟ چه کسی از حجم عظیم پیامکهای ناشی از چنین مواردی منتفع می‌شود؟! آیا ممکن است بتوان گفت شاید دستهای پنهانی با استفاده از زودباوری عده‌ای و با تحریک یا میانداری شرکتهای مخابراتی، هر چند وقت یکبار چنین موجهایی را در سطح جامعه راه می‌اندازند تا تجارتی میلیاردی (ناشی از هزینه ارسال پیامک که از مشترکین دریافت می‌شود) شکل بگیرد؟!!

 

راستی یک سوال دیگه:

اگه این پیامکها به شماارسال شودشما هم این زنجیره راادامه میدهید؟