چندی است که ماجرای مظلومیت مسلمانان میانمار در داخل

کشور تبدیل به موج وسیعی از همدردی مردم و مسئولین با

مستضعفین و مظلومین این کشور شده است، تصاویر و

صحنه‌های دلخراشی نیز به اسم کشتار مسلمانان در میانمار در

رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی دیده شده است حال آنکه

بعضی از این تصاویر مربوط به حوادث و موضوعات دیگری بوده

است و هدف از انتشار آنها زیر سؤال‌بردن اقدام بی رحمانه

حکومت میانمار در ستم به مسلمین این کشور بوده است تا

بگویند موج ایجاد شده در حمایت از مسلمین میانمار بر اساس

تصاویر جعلی و غیر واقعی بوده است حال آنکه واقعیت همان

مظلومیت و ستم بی‌دلیل بر مسلمین میانمار است که در

سکوت مجامع بین‌المللی و حامیان حقوق بشر و همچنین در

سایه تهاجم همه‌جانبه غرب و استکبار به خاک سوریه در حال

انجام است.

معبدبودائیان