تبریک

 

عید فطر روز پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بعد از ماه رمضان است.


مقام معظم رهبری

کم کم غروب ماه خدادیده میشود
صدحیف که این بساط برچیده میشود
دراین بهاررحمت وغفران ومعرفت
خوشبخت آن کسی است که بخشیده میشود
صدای پای عید میآید و دل مومن بر سر دو راهی آمدن عید رمضان و رفتن ماه رمضان بلا تکلیف است. از آمدن آن یک دل شاد باشد یا از رفتن این یک محزون؟ عید فطر پاکترین و عیدترین عیدهاست چرا که پاداش یک ماه عبادت و شست و شوی جان در نهر پاک رمضان است.
خداوندا تو را شاکریم که یک ماه میهمان و این اجازه را به ما دادی تا سحرها عاشقانه با تو سخن بگوییم و درد دلمان را با تو بگوییم و اکنون روز اول شوال را بر ما عید گرداندی.


پیشاپیش فرارسیدن عیدصیام ،عیدبندگی ودلدادگی،عیدفطررابه همه ایرانیان مسلمان بویِژه خوانندگان عزیزتبریک میگویم.