خانه خدادرزیر گامهای وهابیت

 

عمق جنایت وهابیان

 

 

طی چند روز اخیر تصویری از بالاترین طبقه یکی از این برج ها گرفته شده و در رسانه ها و سایت های اجتماعی جهان عرب منتشر شده که بسیار تأثیر گذار و ناراحت کننده بود و عمق جنایت آل سعود به خانه خدا را نشان می دهد.

شاید در وهله نخست نگاه کردن به این تصویر، بسیار ساده و یا حتی زیبا به نظر بیاید، اما با کمی تفکر درباره آن، هر مسلمانی احساس انزجار و ناراحتی می کند زیرا با ساخت این برج ها، خانه خدا در زاویه ای قرار گرفته که گویا در زیر پا و محلی پست قرار دارد.