باخبرشدیم امسال دانش آموزان شهرمان درکنکورسراسری درخشیدند. این موفقیت شایسته رابه این عزیزان وخانواده هایشان ونیزبه جامعه فرهنگیان شهرستان تبریک وتهنیت میگوییم.


 

برترین های کنکورامسال شهرستان

 آقایان وخانمها:

 

محمد جواد شاکر آرانی رتبه ۱۵ریاضی

مریم جندقیان بیدگلی رتبه ۲۸ انسانی

 محمد سعید محمودآبادی آرانی رتبه ۵۷ ریاضی

 مریم حفیظیان بیدگلی رتبه ۵۹ تجربی

عباس دهقانی آرانی رتبه ۶۲ تجربی

ونیزافتخارآفرینان :

محدثه نوروزی،حجت شاهمیرزایی،الیاس محمدرضایی،مهدی حیرانی،قاسم جندقیان وناظمی

برایتان آرزوی موفقیت وپیروزی داریم.علی یارتون.