ای کاش...

 

   هرچه تلاش می‌کنم (یا بقول عام هرچه زور می‌زنم) نمی‌تونم تعریف جامع و کاملی برای واژه‌ی حسرت‌آمیز "ای ‌کاش" بیاورم. واژه‌ای که قریب‌به‌اتفاق انسان‌ها در مراحل مختلف زندگیشان استفاده می‌کنند. بطور کلی اگر بخواهیم کاربرد واژه‌ی "ای‌کاش" را در مراحل زندگی یک انسان عادی، ترسیم کنیم اینگونه می‌شود:

 کودکی:

ای‌کاش، بابام برام یه دوچرخه‌ی دنده‌ای می‌خرید.

ای‌کاش، بیشتر می‌تونستم بازی کنم.

ای‌کاش، بیشتر تعطیل بودیم.

 ***

جوانی:

ای‌کاش بیشتر درس می‌خوندم.

ای‌کاش در تصمیم گیری ها عجله نمی کردم

ای‌کاش کمتر وقت تلف می‌کردم

*** 

میانسالی:

ای‌کاش فلان شغل را انتخاب می‌کردم یا نمی‌کردم.

ای‌کاش برای آستین بالا کردن کمی صبر می‌کردم.

ای‌کاش فلان زمینه را تو فلان جا می‌خریدم.

 ***

پیری:

ای‌کاش پیری نبود.

ای‌کاش نمی‌مردیم.

ای‌کاش یه باردیگه جوون می‌شدیم.

ای کاش یه بار دیگه میشد به دنیا اومد.

*** 

روز قیامت:

ای‌کاش غفلت نمی‌کردم.

ای‌کاش گناه نمی‌کردم.

ای‌کاش بیشتر مراقب اعمال خودم بودم.

ای‌کاش بیشتر عمل نیک داشتم.

ای‌کاش نافرمانی دستورات الهی را نمی‌کردم.

سخن‌گناه کاران: ای‌کاش می‌شد یه بار دیگه برگشت تو دنیا.

سخن گناه‌کاران با گناهان سنگین: ای کاش همان خاک بودم و ...

«یالیتنی کنت ترابا...»

 

ابتدا به شدت سعی داشتم تا دبیرستان را تمام کنم و دانشکده را شروع کنم،

 سپس به شدت سعی داشتم تا دانشگاه را تمام کرده و وارد بازار کار شوم،

بعد تمام تلاشم این بود که ازدواج کنم و صاحب فرزند شوم،

 سپس تمام سعی و تلاشم را برای فرزندانم بکار بردم تا آنها را تا

حد مناسبی پرورش دهم،  سپس می تونستم به کار برگردم،

 اما برای بازنشستگی تلاش کردم، اما اکنون که در حال مرگ هستم،

ناگهان فهمیده ام که فراموش کرده بودم زندگی کنم
 
لطفا اجازه ندهید این اتفاق برای شما هم تکرار شود.

قدر دادن موقعیت فعلی خود باشید و از هر روز خود لذت ببرید.

 برای به دست آوردن پول، سلامتی خود را از دست می دهیم

سپس برای بازیابی مجدد سلامتی مان پول مان را از دست می دهیم.
گونه ای زندگی می کنیم که گویا هرگز نخواهیم مرد
و گونه ای می میریم که گویا هرگز زندگی نکرده ایم

 

 

از:آوای بیدگل (باتغییر)