ماه صفر

 

امروزروزاول ماه صفراست.ماه صفرماه مصائب اهل بیت پیامبراست.اسارت آل الله درسفرشام وشهادت حضرت رقیه درروزپنجم این ماه ازیکسوشهادت نبی مکرم (ص)وامام حسن مجتبی (ع)وآغازغصب خلافت ازسوی دیگرازمصایب متواصلی است که شیعه رادراین ماه داغدارنموده است.

این ماه به نحوست (نحسی)معروف است.برای رفع نحوست ان هیچ چیز بهترازتصدق ودعاواستغفارنیست.

عزاداریتان درسوگ حسین (ع)مقبول.