شهادت یادگارواقعه خونبارعاشوراحضرت امام

علی بن الحسین سیدالساجدین زین العابدین

علیه السلام تسلیت باد