سالروزرحلت حضرت ختمی مرتبت محمد

 مصطفی(ص)وشهادت امام مجتبی وامام

 رضا علیهم السلام تسلیت باد