بازهم فتواهای مضحک وهابیها

 

«مرکز فرهنگ عربی» در بیروت اخیرا کتابی منتشر کرده که به عجیب ترین و خنده دار ترین فتواهای وهابیت اختصاص دارد.

نویسنده این کتاب "احمد عرفج" از کشور عربستان سعودی است. وی پیش بینی کرده که کتابش یکی از پرفروش ترین کتاب های سال در نمایشگاه های مختلف جهان عرب شود. او همچنین معتقد است که این کتاب خشم شدید وهابیون را بر می انگیزد.

وی در مقدمه کتاب خود برای نمونه به چند فتوای بسیار مسخره که توسط سرشناس ترین چهره های وهابیت صادر شده، اشاره کرده است. از جمله این فتواهای عبارتند از:

 1- حرام بودن پوشیدن کفش پاشنه بلند

 2- خوردن غذا با قاشق

3- داشتن راننده یا خدمتکار در منزل

 4- دست تکان دادن به بازیکنان فوتبال

 5- نوشتن مقاله در مطبوعات

 6- انداختن عبا روی کتف

 7- پوشیدن دام توسط زنان و غیره.

 از:شیعه آنلاین