سی وسومین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم شهرستان آران و بیدگل با شناخت نفرات برتر درمحل کانون فرهنگی تربیتی عربیان به کار خود پایان داد.

دررشته حفظکل قرآن آقای'حامد مهرآبادی' و خانم  'ام هانی خدمتکار' توانستند مقام نخست این مسابقات را به خود اختصاص دهند.
'میثم امیری' و' زینب نراقی' در حفظ 20 جزء، 'علی اصغر قدیری مفرد' و ' فضه صالحی' در حفظ 10 جزء قرآن کریم به عنوان نفرات برتر این مسابقات انتخاب شدند. 
'هادی حیدری' و 'محدثه رضایی' در حفظ 10 جزء شکوفه ها ، 'مهدی مداحی' و 'زینب امین پور' در حفظ پنج جزء و 'علی بذر افشان' و 'فریده امین' در حفظ 5/2 جز را به عنوان نفرات برتر این رشته اعلام کرد. 

دررشته مفاهیم  آقایان عبدالعظیم خدمتی و خادم زاده به ترتیب رتبه های اول ودوم راکسب نمودند.
 در رشته قرائت بزرگسالان نیزآقای 'حسن احمدی زاده' وخانم ' زهرا دشتی' به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
'مهدی عباسیان' و 'زهرا ستاری' در رشته ترتیل و 'سید مهدی حسین خواه'در رشته قرائت شکوفه ها و 'محمد جواد نصیری' و 'زهرا سلمانی' هم در رشته ترتیل شکوفه ها هم به عنوان نفراول این دور مسابقات معرفی شدند. 
برگزیدگان این دوره از مسابقات به مرحله استانی راه می یابند.
این دوره از مسابقات با حضور 130 قاری و در دو بخش خواهران و برادران در رشته های قرائت، ترتیل، مفاهیم وحفظ (کل،20 جزء، 10 جزء، 5 جزء و 2.5 جزء) قرآن کریم در دو گروه سنی زیر 16 سال و بزرگسال به مدت دو روز در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.