فواید طبی نماز


این مبحث را با سخنى از دکتر الکسیس کارل آغاز مى کنیم آنجا که درباره فواید طبى نماز مى گوید:
نتایج نماز و نیایش را با علم نیز مى توان دریافت زیرا نماز و نیایش نه تنها به روى حالات عاطفى بلکه روى کیفیات بدنى نیز اثر مى کند و گاهى در چند لحظه یا چند روز بیمارى جسمى را بهبود مى بخشد این کشفیات هرچقدر هم که غیر قابل درک باشند: بایستى به واقعیت شان معترف شد. دفتر مشاهدات طبى لورد بیش از دویست مورد درمان فورى و غیر قابل تردید سل ریوى، فونت کلیه و سرطان و امراض بدنى دیگر را ضبط کرده است. «راه و رسم زندگى، الکسیس کارل، ص 173 و نیایش، ص 12»
اما حرکات نماز: چنانچه امروزه ثابت گردیده: تکرار قیام و قعود در نماز بهترین وسیله اى است که سرعت گردش خون را افزایش داده و از این رو نماز را یکى از عوامل موثر در بکار انداختن جهاز هاضمه دانسته‏اند که راه اشتها و میل به غذا را نیز هموار مى سازد. و جالب این است که اوقات نماز و مواقع هضم غذا کاملا مناسب و هماهنگ بوده و چنانکه ملاحظه مى نماییم در این امر: حکمت عجیبى بکاربرده شده به این ترتیب که وقت نماز صبح پیش از شروع به غذاى صبحانه بوده است و ظهر قبل از آنکه انسان به نهار بپردازد و عصر یا همان وقت که هضم غذا آغاز شده ... و به هنگام غروب یا موقعى که انسان بین دو وعده نهار و شام قرار دارد. و به همین ترتیب موقع عشا که هضم غذا تازه شروع گردیده ... طب جدید این موضوع را ثابت کرده و مدلل ساخته که نماز بهترین وسیله اى است که از بالارفتن فشار خون جلوگیرى کرده و در حفظ تعادل آن: اثر به سزایى خواهد داشت.
آرى طبق نظریه پزشکان چنانچه در اداى نماز مراقبت و محافظت به عمل آمده و حرکات موزون آن به آرامى و طمأنینه که از شرایط صحت آن است توأم باشد ثابت و مسلم گردیده که از شرایط صحت آن است.توام.باشد.
ثابت و مسلم گردیده که از بسیارى از بیماریهاى ناشى از فشار خون جلوگیرى خواهد کرد .... و این خود اثر آنى و فورى بر قلب گذاشته و از ضربان تند و سریع آن مانع خواهد شد.
مجله.ریدرزدایچست.مینویسد:
بر اساس تحقیقات معلوم شده است افرادى که به طور مرتب به عبادتگاه مى رونددر برابر بسیارى از بیماریها نظیر فشار خون: بیماریهاى قلبى: سل و سرطانهاى ناحیه گردن مصونیت دارند.
دکتر ادروین فردریک پاورز استاد امراض عصبى در ایالات متحده آمریکا مى گوید:
علم طب در دنیاى کنونى از بسیارى از رموز و اسرار بیماریها به طرز معجزه آسایى پرده برداشته است. با این وصف هنوز هم هزاران بیمارى و مرض باقى است که بزرگترین اطباى هوشمند و نوابغ پزشکى کمترین بارقه امیدى به کشف و معالجه آنها بدست نیاورده‏اند اما بررسى و دقت در مطالعات این اطبا و نوابغ این نکته را روشن مى سازد که اغلب آنها این نظریه را تأیید نموده و اعتقاد پیدا کرده‏اند که در میان معجزات فراوانى که براى نماز شمرده‏اند: یکى اعاده صحت و تندرستى روحى و شفاى کلیه بیماریهائى است که مداوا شده و کلیه روشهاى پزشکى در برابر آنها عاجز مانده است «نقل از اسلام و علم جدید عبد الرزاق نوفل ترجمه حسین وجدانى و روزنامه همشهرى شماره 811»
یک جراح مصرى اخیرا بایک سرى تحقیقات گسترده اعلام داشت: نماز بهترین درمان براى بیماران مبتلا به جابجایى غضرفهاى ستون فقرات است. دکتر الزیات استاد دانشگاه نوادا در آمریکا پس از مطالعه بر روى چهل بیمار گفت: حرکتهاى ناشى از پنج بارنماز در روز مى تواند عمل جراحى ناشى از بیمارى مذکور را در مدت یک هفته بهبود بخشد. این پزشک مصرى به بیماران جراحى شده خود توصیه کرده است بلافاصله پس از عمل جراحى حرکت کرده و به مدت یک هفته روزى پنج بار حرکات نماز بجا آورند و این حرکات را در هر صورت تا پایان عمر ادامه دهند همچنین یک دانشمند آمریکایى در کتابى که به تازگى بنام بیماریهاى فقرات منتشر ساخته: گفته‏هاى این پزشک مصرى را تأییدکرده و به بیماران خود نیز سفارش کرده است که روزانه پنج نوبت حرکاتى شبیه نماز مسلمانان انجام دهند
.

 از:صدای شیعه