الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول :

  اصطلاحات مربوط به موبایل(عربی به فارسی)

الرسائل: پیامک ها

نسخ; کپی

رسالة جدیدة; پیامک جدید

 معلومات الاسماء; اطلاعات مخاطبین

 صندوق الوارد;  صندوق دریافت

التزامن; همگام سازی

 حافظاتی; پوشه های من

 اعادة التسمیة; نام گذاری

المسودات; پیش نویسها

 ارقام الخدمة; شماره های سرویس

 الرسائل المرسلة; پیام های ارسال شده;

 الاسم الاول; نام

صندوق الحفظ; صندوق ارسال;

الاسم الاخیر; نام خانوادگی

 التقاریر; گزارشات; هاتف المحمول; موبایل

انشاء الرسالة; ایجاد پیامک;

 مکالمة الفیدیو; تماس تصویری

 اذاعة محمولة; پخش سلولی;

جهاز المناداة; پی جو

 اوامر الخدمة; فرمان خدمات; المسمی الوظیفی; عنوان شغلی

 الضبط; تنظیمات; السجل; ثبت تماس تعلیمان; راهنما

 آخر المکالمات; تماس های دیگر رسالة قصیرة; پیام متنی

 مدة المکالمات; مدت تماس ها

رسالة وسائط; پیام چند رسانه ای

 حزم البیانات; داده بسته ای رسالة صوتیه; پیام صوتی

 لم یتم الرد علیها; تماس های بی پاسخ  برید الکترونی; ایمیل

 مکالمات المستمة; تماس های دریافتی فتح; باز کردن

 الارقام التی طلبت; شماره های گرفته استماع; گوش دادن

 الامکالمات الاخیرة; آخرین تماس رد; پاسخ

 المستلمة; تماس های دریافتی مسح; حذف

; کل المکالمات; همه تماس ها تفاصیل الرسالة; جزئیات پیام

; مسح الموقتات; پاک کردن تایمر ها

فرزبـــ...; ترتیب بندی بر اساس

; البیانات المرسلة; کل داده ارسالی 

 نقل الی الحافظة; انتقال به پوشه

; البیانات المستلمة; کل داده های دریافت

 تحدید; علامت دار

; عرض التفاصیل; مشاهده جزئیات الغاء التحدید; بی علامت کردن

; برنامج; برنامه حافظة جدیدة; پوشه جدید; ترشیح; فیلتر کردن

تنزیل تطبیقات; دانلود برنامه ها; حفظ; دخیره 

 بیانات الذاکرة; جزئیات حافظة

; المسارات; ترانه ها ذاکرة الهاتف; حافظه تلفن

; مقاطع الصوت; کلیپ های صوتی  بطاقة الذاکرة; کارت حافظه

; روابط تشغیل; پیوند های جریانی  تقاریر التسلیم; گزارشات تحویل

; عروض تقدیمیة; نمایش ها  لا توجد رسائل; پیامکی وجود ندارد

; کل الملفات; همه پرونده ها الاسماء; مخاطبین(نام ها)

; استخدام الصورة; استفاده از تصویر  الخیارات; گزینه ها

; تعیین کصورة الخلفیة; تنظیم به عنوان پس زمینه 

 تعدیل; ویرایش; محرر فیدیو; ویرایشگر ویدیو (فیلم) 

 نسخة ثانیه; نسحه مشابه; استخدام فیدیو; کاربرد ویدیو

  المجموعة; گروه; نغمة الرنین; زنگ موبایل

الموضوعات; مضامین

; الاوضاع; نمایه ها اوامر صوتیة; فرمان صوتی; التوصیل;

اتصال ضبط الهاتف; تنظیمات تلفن; حدیث; پیام گو

طلب سریع; شماره سریع; مدیر بیانات; مدیر داده ها

معالج الضبط; برنامه تنظیم; برید مکالمات; صندوق پستی

عامة; موارد کلی; عرض القائمة; نمای فهرست

صورة خلفیة; پس زمینه; موفر الطاقة; ذخیره کننده نیرو

شبکة; جدولی; قائمة; لیست حدود حصان; شکل ها

; افتراضیة; پیش فرض صورة متحرکة; انیمیشن

; عام; عمومی صامت; بیصدا; فی الخارج;

جلسه  جهاز المناداة; محیط باز; غیر متصل; پی جو

  الکشف عن اللغة; بارگیری زبان; النقل; انتقال

تخصیص; شخصی سازی; الجهاز ملحق; هدفون 

 الحمایة; امنیتی; ضبط المصنع; تنظیمات کارخانه

 تحدید الموقع; تعیین موقعیت; تطبیقاتی; شخصی

 المواقع; مرزها; دردشة; پیام فوری محادثات; گفتگوها

; اسماء الدردشة; مخاطبین پیام فوری

دردشة مسجلة; ثبت گفتگو ها

; مرحبا; خوش آمدگویی المحول; مبدل; الحاسبة; ماشین حساب

  العملة; ارز; الکتلة; وزن القدرة; نیرو;

الوقت الحالی; وقت فعلی

 المنبة التالی; زنگ هشدار بعدی;

منبه غیر متکرر; هشدار بدون تکرار

 قید جدید; ورودی جدید; عرض الاسبوع; نمای هفته

عرض المهام; نمای کار های روزانه; مسح قید; حذف ورودی

 روابط اخباریة; سرویس های خبری;

علامات آلیة; نشانه های خودکار

رسوم; گرافیک ها; خیارات التنقل; گزینه های پیمایش

 کلمة السر; رمز; ملفات الاسترجاع; کوکی ها

 تدویر الشاشة; چرخش صفحه

; الوسائط; رسانه های مشغل فلاش; فلش پلایر

; الکامیرا; دوربین  دلیل المحطات; راهنمای ایستگاه

; الموالفة الیدویة; تنظیم دستی وضع; حالت

; تشغیل فی الخلفیة; پخش در پس زمینه

 الخدمة المرئیة; سرویس تصویری; التقاط; عکس گرفتن

 اظهار شریط الادوات; نمایش نوار ابزار

; وضع التسلسل; حالت متوالی موقت ذاتی; تایمر خودکار

; موازنة اللون; بالانس زنگ درجة اللون; تنظیم رنگ

; ایقاف; خاموش آلی; اتوماتیک;

الاجهزة الملحقة; برنامه های مفید

الاتصال; تماس گرفتن; الخائض الصوتیة; لوازم جانبی

  الواجهة; واسط; تطبیقات مفیدة; ویژگی های صوتی

 قائمة; فهرست ، منو; تنزیل; دانلود