اللهم صل علی محمدوآل محمد

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نخلستانی نشسته بودند و حضرت علی (ع) نیز در خدمت ایشان حضور داشتند. ناگاه زنبور عسلی نزد آن حضرت آمد و شروع به چرخش دور پیامبر اکرم (ص) نمود.

در این حال حضرت رسول به مولای متقیان فرمودند: یا علی ، این زنبور قصد دارد ما را ضیافت دهد ، و می گوید که مقداری عسل در فلان محل قرار داده ام ، امیرالمؤمنین علی (ع) را بفرستید ، تا آن را بیاورد. لذا حضرت علی (ع) رفتند و آن عسل را یافته و در مجلس حاضر نمودند.

رسول خدا از زنبور پرسیدند: غذای شما که شکوفه تلخ است ، به چه سبب آن شکوفه به عسل شیرین مبدل می شود؟ زنبور عرض کرد: یا رسول الله، این شیرینی از برکت وجود شماست ، چون هر وقت که مقداری شکوفه بر می داریم ، بلافاصله الهام می شود که سه نوبت بر شما صلوات بفرستیم و از برکت فرستادن صلوات ، شکوفه تلخ به عسل شیرین مبدل میشود.

خزینة الجواهر ص 586/ لمعات الانوار، ص 53

یک روز که پیغمبر
از گرمی تابستان  
همراه علی می رفت
در سایه ی نخلستان
دیدند که زنبوری
از لانه ی خود پر زد
آهسته فرود آمد  
بر دامن پیغمبر
بوسید عبایش را
دور قدمش پر زد
بر خاک کف پایش
صد بوسه ی دیگر زد
پیغمبر از او پرسید
آهسته بگو جانم
طعم عسلت از چیست
هر چند که میدانم
زنبور جوابش داد
چون نام تو میگویم
گل میکند از نامت
صد غنچه به کندویم
تا یاد تو را هر شب
چون گل به بغل دارم
هر صبح که بر خیزم
در سینه عسل دارم
از قند و شکر بهتر
خوشتر ز نبات است این
طعم عسل از من نیست
طعم صلوات است این