گذشت و ایمان

 

محمدرضا فروتن در گفتگویی عنوان کرده که گذشت و ایمان برای او بهتر از برنده شدن و جایزه گرفتن است

به گزارش سرویس فرهنگ و هنرجهان، او در این گفتگو عنوان کرده که من از کاندیدا شدن در جشنواره ها خیلی خوشحال نمی شوم چون اگر بیفتم و بمیرم خدا از من نمی پرسد که چند تا اسکار گرفتی و یا چند بار کاندیدا شدی؛ می پرسد از فرصتی که به تو دادم چطور استفاده کردی. دوست دارم بیشتر زندگی کنم و از زندگیم بیشتر لذت ببرم. انسان خوبی باشم، در عشق سیر کنم و به کارهای خودم دقیق شوم و از میانسالیم استفاده لازم را ببرم .
 
فروتن که با همشهری جوان مصاحبه کرده درادامه گفته: چه چیزی بالاتر از عشق و چه چیزی بالاتر از گذشت و ایمان است؟ آنقدر اسباب بازیهای دنیا مثل خانه و ماشین و قدرت و ثروت دور و بر آدم ریخته اند که از عشق دور می شود .

خوشبختی های واقعی مردم فقیر


اودر بخشهای دیگری ازاین مصاحبه گفته :در سفری که اخیرا به خاطر فیلم هایم به بلوچستان داشته ام در یکی از روستاها از مردم پرسیدم خوشبختید، می گفتند بسیار زیاد. واقعیتش این بود که فقیر بودند و واقعا احتیاج داشتند اما حقیقت چیز دیگری بود، اینکه واقعا خود را خوشبخت می دانستند. اما درون زندگی های شهری، برخی آدمها ماشین لوکس دارند و خانه آنچنانی دارند و ظاهرا خوشبختند اما حقیقت شاید چیز دیگری باشد.

منبع:

http://www.jahannews.com/vdcivpazpt1auq2.cbct.