یوم هلال محرم

بکت النجوم دما

وشاب اللیل حزنا

وصرخت الجبال

آه واقتیلاه

 

ما مات من حب الحسین بقلبه

بل کان بعد الموت فی الاحیاء

طوبى لمن عشق الحسین وعمره

وقفا لخدمة سید الشهداء

 

پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است ؟

 


آهی کشید و گفت ماه محرم استباز محرم رسید، ماه عزای حسین


سینه‌ی ما می‌شود، کرب و بلای حسین


کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه


تا که بگیرم صفا، من ز صفای حسین