شهادت دهمین أختر تابناک آسمان امامت و ولایت ،

امام غریب حضرت علی ابن محمد الهادی(علیه السلام )

را به همگان تسلیت می گویم .

 به امید بازسازی و زیارت حرمش.

آپلود و بهترین تصویر و عکسهای لینک اینترنت