شهادت مظلومانه اولین شهیده راه ولایت، سبب پیدایش هستی، و علت خلقت انسان، و مادر کونین و اسطوره و الگوی زنان عالمین، دختر رسالت، همسر ولایت و مادر امامت، حضرت فاطمه زهراء)سلام الله علیها( را به پیشگاه مقدس و منور منتقم پهلوی شکسته، حضرت مهدی صاحب الزمان)عجل الله تعالی فرجه الشریف( و تمامی شیعیان و محبان بی بی عالمین تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. 

 

در موردروز شهادت حضرت فاطمه زهراسلام الله علیهااختلاف بسیار است و بنابه قول مشهور شهادت آن حضرت در سـوم جـمـادى الاخـره واقع شده. حضرت فاطمه زهراءسلام الله علیها بعد از پدر بزرگوار خود در دنیا چندان مکث نکرد و پیوسته نالان و گریان بود، در آن مدت قلیل آن قدر اذیّت و درد کشید که خداى داند.

 


حضرت فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین حضرت علیعلیه السّلام فرمود: اى پسر عم! از آسمان خبر فوت من به من رسید و من در جناح سفر آخرتم تو را وصیت مى کنم به چیزى چند که در خاطر دارم. حضرت فرمود: آنچه خواهى وصیت کن اى دختر رسول خداصلى الله علیه وآله وسلّم و بر بالین آن حضرت نشست، پس حضرت فاطمه زهراءسلام الله علیها به امیرالمؤمنین حضرت علیعلیه السّلام گفت که وصیّت مى کنم تو را که نگذارى بـر جنازه من حاضر شوند یکى از آنهائى که بر من ستم کردند وحق مرا گرفتند؛ چه ایشان دشمن من و دشمن رسول خداصلى اللّه علیه وآله وسلم اند و نگذارى که احدى از ایشان واتباع ایشان بر من نماز کنند و مرا در شب دفن کنى در وقتى که دیده ها در خواب باشد.

ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که چون حضرت فاطمه زهراءرا خواستند که در قبر گذارند دو دست از میان قبر پیدا شد شبیه به دست هاى رسول خداصلى اللّه علیه وآله وسلم و آن حضرت را گرفت به قبر برد. سلام  خدابراووخاندان  اووبرمحبین او وبه تنهایادگارش مهدی آل محمد(ص).