اولین هفته بعد از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم( ۲۸ صفرتا ۵ ربیع الاول ) سالگرد ایام شهادت حضرت محسن بن علی(صلوات الله علیهما) اولین شهید راه قرآن و عترت، و نهاده شدن بنیاد ظلم بر اهل بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) را به ساحت مقدّس حضرت بقیّة الله الأعظم،حجّة بن الحسن العسکری(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تسلیت عرض می نمایم.

مـحـسـن علیه السلام: کوچکترین فرزند حضرت فاطمه زهراء و علیّ مرتضیصلوات الله علیهم است.

مـحـسـن علیه السلام: اولین،کوچکترین و مظلومترین شهید در راه حفظ قرآن و ولایت امیرالمؤمنینعلیه السلاماست.

مـحـسـن علیه السلام: اولین کسی است که فردای قیامت برای او دادخواهی و بوسیله او بر علیه دشمنان حضرت علیعلیه السلام و حضرت فاطمه زهراءعلیهاالسلاممخاصمه شود.

مـحـسـن علیه السلام: شهیدی است که زودتر از مادرش حضرت زهراءسلام الله علیها به دیدار پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و استقبال شهادت رفت و همچون مادر مظلومه اش،قبرش مخفی است. (

مـحـسـن علیه السلام: قرآن در سورۀ تکویر از محسن شهیدعلیه السلام به «مَوؤُدَة» به معنی «به ستم کشته شده» خبر داده است.

مـحـسـن علیه السلام: پنجمین ثمرۀ ولایت است که تأویل آیات « وَ إذَا المَوؤُدَةُ سُئِلَت*بِأیِّ ذَنبٍ قُتِلَت » در شأن او است.(س۸۱/ ۸و۹

مـحـسـن علیه السلام: کسی است که شهادت و سقط او همانند سقوط برادرش امام حسینعلیه السلام از روی اسب در عاشوراء است.

 

اَلـیـَومَ جَـرَّدَتِ الـسّـَقـیـفَةُ سَـیفَهـا
فَـغَـذا بـِهِ رَأسُ الـحُسَـیـنِ قـَطـیعا

 
اَلـیَـومَ مـِن إسقـاطِ فـاطِمَ مـُحسِنا
 
سَقَطَ الحَسَینُ عَنِ الجَوادِ صَریعا

السّلام علیک یا محسن بن علی

       محسن ای غنچه نشکفته من         از ستم صید به خـون خفته من

تـو مـرا روح و روانـی پـسـرم      پـرپـر از بــاد خــزانـی پـسـرم

دیده نگـشـوده به عـالـم مُـردی     هــمچنـان غـنـچـه گل افـسردی

چون که رفـتی تو به نزد پـدرم       فاش بر گـو تو به آن تاج سرم

سـیـنـه ای که چـو گـل بـوئیدی    از ره مـهــر و وفـا بــوسـیـدی

گشته سـوراخ ز مـسـمـار پدر     از فـــشـــار در و دیـــوار پــدر

ای پدر جان ز جهان سیر شدم         در جـوانـی بـه خـدا پـیـر شـدم