شجره نامه نویسی

 

یکی از شاخه های تاریخ محلی  شجره نامه نویسی یا همان علم انساب است که از دیر باز در کشور ما وجود داشته و علمای زیادی به آن پرداخته اند امروزه گرایشی به سمت این شاخه از تاریخ بوجود آمده و کارهای ارزنده ای  برخی از کشورهای پیشرو در کارهای علمی در این مورد انجام داده اند .

 

افتخار به نیاکان و پیشینیان و سعی در حفظ هرآنچه که ما را به نوعی مرتبط با گذشته خانوادگی مان می کند , یک حس طبیعی و موثر درشناسایی و حفظ فرهنگ و هویت قومی است . در واقع هویت امروزی ما بر اساس کمک و معاونت اجدادمان و بر اساس داشته های به ارث رسیده از آنها طی قرون متمادی , شکل گرفته است و بر همین اساس هر خانواده تاریخ مربوط به خودش را دارد.

علم انساب و شجره نامه شناسی یکی از شاخه های تارخ نگاری محلی می باشد که از گذشته دور در کشور ما وجود داشته و علما و دانشمندان زیادی از طریق روشهای خاص خود سعی نموده اند که تاریخچه و شرح حال خاندانهای مختلف را شناسایی و به رشته تحریر درآورند.این رشته بعدها تطورات زیادی یافت و به شاخه های متعددی مانند علم انساب که دربردارنده نسب قبایل و سلسله های محلی است , علم حدیث که دربرگیرنده زندگینامه محدثان است , مزارات که در خصوص مدفن بزرگان است , تذکره ها و ... تقسیم گشت.

امروزه بر خلاف گذشته که فقط شجره نامه خاندانهای مشهور و ثروتمند مورد علاقه بود, برخی از مورخین علاقه مند به محلی نگاری در پی روشهایی هستند که از طریق آن بتوان اطلاعات مربوط به خانواده های مختلف را جمع آوری کرده و در یک آرشیو اختصاصی نگهداری نمود. شکی نیست که چنین آرشیو هایی برای بررسی ریشه های فرهنگی یک جامعه و کالبد شکافی برخی از عادات اجتماعی اقوام به چه میزان دارای اهمیت بوده و مورخین را به نتایج جالب توجهی می رساند. نمونه چنین کاری از سالها قبل در برخی از کشورهای اروپایی شروع گشته است.آنها مراکزی را تحت عنوان

.  F.R.C (Family records cente تشکیل داده و همه خانواده ها را تشویق به نگهداری اسناد خانوادگی خودشان در این مراکز می کنند.