السلام علیک یا ابا عبدالله ..

قد هل هلال محرم
شهر الحزن والبکاء
إمامی حسین ذبحوک .. سلبوک
وما رحموک
أی قلوب قاسیة حربتک
لم یعلموا أنک ابن فاطمة ابنة رسول الله
ضجت الاملاک بالسماء
قتل ابن علی المرتضى
یا شیعة علی ألبسوا السواد
أقیموا الحداد
فلتذرف الدموع
قاموا ولبوا نداء الحسین
واصرخوا یا لثارات الحسین
کربلاء أی أرض کنت وکیف صرت
أنتی قطعة من کرب وبلاء
سالت بک الدماء
وتقطعت الأشلاء
من أجل الفداء
فداء من ولمن
فداء الروح من أجل سید الشهداء
إمامی ونور عیونی أبا عبد الله الحسین

 

 

بیاییم زنگار خرافات ازچهره عزاداری بشوییم.

 

باردیگرتقویمها ورق خوردودوباره به روزهاوشبهای ماه محرم ماه عزای سید وسالارشهیدان حسین بن علی (ع)رسیدیم.حال وهوای شهردگرگون شدهومردم درتکاپوی برپایی دستجات وهیات ها هستند.اگریک گشتی در خیابانها ی آران وبیدگل بزنید این حقیقت رادر می یابید.گویا شهریکپارچه یک حسینیه شده .بقول استاددکتر عبدالله موحدی که درجلسه این هفته تفسیرفرهنگیان بیدگل سخن می گفت:«این ظواهر هم باید باشد. جایزنیست کسی به بهانه اینکه اصل دل است؛ دل بایدعزادار باشد؛اینها راکناربزنداین علمها وپرچمها ودستجات جزوشعایر اسلام است.»

البته مواظب باشیم که ازورود برخی بدعتها ونوآوری ها به محافل سوگواری جلوگیری کنیم.بدعتهایی چون راه اندازی هیات علامت گردانی؛نصب شمایل منتسب به امامان ؛قمه زنی واضرار به نفس؛ بحرکت درآوردن 14 شتربه نشانه !!!.ونوشتن اشعارغلوآمیز درباره معصومین ؛استفاده ازواژگان بی محتواونوای موسیقی پاپ ولس آنجلسی  درمداحی و ... همه وهمه وقتی باهم ترکیب می شوندمعجونی راپدید می آورند که  بتنهایی میتواندتیشه به ریشه اندیشه واعتقادات اصیل مابزند.وهمین اموراست که زمینه فاصله گرفتن اراهداف اصیل برپایی محرم وموردغغلت واقع شدن نهضت عاشورارافراهم میکند.یادمان باشدتنهاروزنه امیدمادرقبروقیامت حسین است!این چهره راباریاوتزویروخرافه خرابش نکنیم.دراینجااخلاص ودل شکسته می خرندوبازارخودفروشی درآنسوی دیگراست.