اگرمی‌خواهید بدانید شما دارای چه شخصیتی هستید!

 

گروه خونی O:


افرادی سالم‌تر، دارای هدفی مشخص و اندیشمند هستند
بیش از دیگران حسود و مقام طلبند.
پرحرف‌اند
ولی سیاستمداران، وزیران و ورزشکاران خوبی هستند.

گروه خونی A:


افراد آرام، منظم، مطیع قانون و قاعده و بدون اعمال خشونت هستند
انعطاف‌ناپذیر، تودار ، خودخواه و مشکل پسندند.
این افراد برای کارهای حسابداری، هرگونه امور اقتصادی، مالی، کامپیوتر و مهندسی، شایستگی دارند.

گروه خونی B:


مردمانی رک و سریع‌الهجه، حساس و در عین حال دارای پشتکار هستند.
ناشکیبا، غیرقابل پیش‌بینی و در کارهایی که مورد علاقه آنهاست تنبل‌اند
این افراد دهانشان چفت و بست نخواهد داشت و نمی‌شود اسرار و کارهای محرمانه را با آنها در میان گذاشت.
این افراد شایسته روزنامه‌نگاری و نویسندگی، هنر و کارهای فکری هستند

گروه خونی AB:
افرادی منطقی، حسابگر، امین و رو راستند
سازمانده ، مطیع و در عین حال نیرومند هستند
این افراد به آسانی کسی را نمی‌بخشند، گاهی خشمگین می‌شوند و اغماض را دوست ندارند
محافظه‌کارند و نمی‌شود آنها را به راحتی شناخت
این افراد برای مدیریت، قضاوت، نمایندگی، کارگری و کارفرمایی هر دو مناسبند.